SẢN PHẨM

Hũ đựng gạo tài lộc Bát Tràng 8L (6KG)...
Hũ đựng gạo tài lộc Bát Tràng 10L (8KG)...
Hũ đựng gạo tài lộc Bát Tràng 20L (15KG)...
Hũ đựng gạo tài lộc Bát Tràng 25L (20KG)...
Hũ đựng gạo tài lộc Bát Tràng 35L (25KG)...
Hũ gạo tài lộc 10kg (15L) gốm sứ Bát...
Hũ gạo tài lộc 15kg (20L) gốm sứ Bát...
Hũ gạo tài lộc 20kg (30 lít) nắp bằng...
Hũ gạo tài lộc 40kg (50 lít) nắp bằng...
Hũ gạo gốm sứ bát tràng 15kg men đẹp...
Hũ gạo gốm sứ bát tràng 20kg men đẹp...
Hũ gạo gốm sứ bát tràng 30kg men đẹp...
0938309713
0938.309.713